Spółka na Wyspach Marshalla

Podstawowe informacje – spółki na Wyspach Marshalla

Wyspy Marshalla (Republika Wysp Marshalla, ang. Republic of the Marshall Islands) to państwo wyspiarskie składające się z 1225 wysp na Oceanie Spokojnym, położone na północ od Nauru i Kiribati, na wschód od Mikronezji oraz na południe od amerykańskiej wyspy Wake. Prezydent Wysp Marshalla jest jednocześnie głową państwa i szefem rządu.

Jest on wybierany spośród członków marszalskiego parlamentu Nitijela przez członków tegoż parlamentu. Po wyborze na stanowisko wyznacza swój gabinet. Wybory do parlamentu, w którym zasiada 33 parlamentarzystów, odbywają się co cztery lata. W 1979 r. Republika Wysp Marshalla podpisała z rządem amerykańskim Porozumienie o Wolnym Stowarzyszeniu, które weszło w życie w 1986 r. Od tej pory Wyspy Marshalla są niezależnym państwem stowarzyszonym z USA. Zapewnia to wysoki poziom stabilności politycznej i ekonomicznej Wysp Marshalla.

Spółka na Wyspach Marshalla

Rozwiązania podatkowe na Wyspach Marshalla

Offshorowa spółka z Wysp Marshalla jest zwolniona z:

  • Podatku dochodowego;
  • Podatku korporacyjnego;
  • Podatku obrotowego;
  • Podatku od swoich aktywów;
  • Podatku od dochodu na rzecz udziałowca (nierezydenta Wysp Marshalla)
  • Innych podatków lokalnych i opłat państwowych.
  • Ponadto zwolniona jest z kontroli dewizowych i sprawozdań finansowych z działalności spółki.
  • Jedynym obowiązkiem jest uiszczenie zryczałtowanej opłaty na rzecz rejestru spółek.

System prawny Wysp Marshalla

Prawo Wysp Marshalla (w zakresie prawa spółek) zaczerpnięte jest w całości z odpowiednika tego prawa stanu Delaware w USA. Prawo spółek stanu Delaware uważane jest natomiast za najlepsze rozwiązanie prawa spółek na świecie. Podsumowując zapisy i regulacje prawa spółek z Wysp Marshalla: prawo spółek dopuszcza spółki z zarządem jednoosobowym, który to zarząd może być nierezydentem Wysp Marshalla. Posiedzenia zarządu i posiedzenie walnego zgromadzenia mogą odbywać się poza Wyspami Marshalla, w dowolnej lokalizacji geograficznej. Ponadto, przy zakładaniu spółki prawa handlowego na Wyspach Marshalla nie ma żadnych wymogów odnośnie minimalnego kapitału spółki a w trakcie działalności spółki nie ma obowiązku sporządzania i przedkładania sprawozdań finansowych ani też badania spółki przez biegłego rewidenta.

Poufność na Wyspach Marshalla

Wyspy Marshalla dla osób, które inkorporowały tam spółki handlowe oferują wysoki poziom poufności. Żadne informacje nie są jawne: informacja czy to o udziałowcach czy to o członkach zarządu jest poufna i nie jest przechowywana w żadnych rejestrach (posiada ją wyłącznie agent rejestracyjny – tak zwany registrar agent). Ponadto, Wyspy Marshalla nie wymieniają się informacją z OECD więc także z Polską. Z Polską nie utrzymują żadnych stosunków dyplomatycznych.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Wyspach Marshalla bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.