Podstawowe informacje na temat spółki na Wyspach Cooka

Wyspy Cooka czyli Cook Islands to samorządne terytorium stowarzyszone Nowej Zelandii na południowym Oceanie Spokojnym w Polinezji obejmujące wyspy o tej samej nazwie (Wyspy Cooka są samorządną monarchią parlamentarną pozostającą w wolnym stowarzyszeniu z Nową Zelandią). W skład Wysp Cooka wchodzi 15 atoli i wysp pogrupowanych w dwa łańcuchy. Stolicą i największym miastem jest Avarua na wyspie Rarotonga.

Wyspy Cooka uznawane są za terytorium z przyjaznym systemem podatkowym często stosowane w optymalizacji podatkowej. Powołuje się tam spółki o statusie Cook Islands International Company czyli spółki typu IBC. Spółki takie są całkowicie zwolnione z obowiązków podatkowych. Nie ma wymogu przedstawiania rozliczeń i sprawozdań finansowych spółki przed urzędem rejestracyjnym. Spółka jest jednak zobowiązana do przedstawienia rocznego raportu ze swojej działalności czyli Annual Raport.

Spółki na Wyspach Cooka

Spółki na Wyspach Cooka charakteryzuje duża poufność. Dokumenty rejestracyjne spółki nie zawierają nazwisk oraz tożsamości jej udziałowców, sekretarzy czy też dyrektorów. Nazwiska nie są dostępne publicznie. Rejestracja spółki na Wyspach Cooka trwa od 5 do 7 dni roboczych. Spółka może angażować się we wszelkie działalności, które są zgodne z prawem. Nie może jednak prowadzić handlu z innymi spółkami z Wysp Cooka lub rezydentami Wysp Cooka na ich terenie.

Specyfikacja spółek IBC na Wyspach Cooka:

  • Wymagany jest minimum jeden dyrektor. Dyrektorem może być także inna spółka (osoba prawna);
  • Wymagany jest minimum jeden udziałowiec. Udziałowcem może być także inna spółka (osoba prawna);
  • Wymagany jest lokalny sekretarz z Wysp Cooka – zapewnia to usługa autoryzowanego agenta;
  • Ta sama osoba może pełnić równocześnie funkcję udziałowca, sekretarza i dyrektora;
  • Standardowy kapitał spółki na Wyspach Cooka to $5.000,00 podzielone na 5.000 akcji o wartości $1,00 każda;
  • Akcje mogą zostać wydane bez wartości nominalnej;
  • Dozwolone są akcje na okaziciela;
  • Nazwa spółki musi kończyć się przyrostkiem: Limited, Ltd;

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Wyspach Cooka bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.