Spółka w Wielkiej Brytanii UK

<h2″>Podstawowe informacje na temat spółek w UK

Wielka Brytania jest jednym z najlepszych na świecie środowisk dla przedsiębiorców, pozwalającym na rozwój przedsiębiorstwa i sukces na międzynarodowych rynkach. Zjednoczone Królestwo Brytyjskie jest uznanym liderem w dziedzinie innowacji i kreatywności oraz jest piątą co do wielkości gospodarką na świecie, która posiada najdłuższe doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności. Ponadto Wielka Brytania jest najłatwiejszym miejscem do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Europie. Co sprawia, że Wielka Brytania jest najlepszym miejscem w Europie do inwestycji międzynarodowych i firm rozwijających globalnych biznes?

Najważniejsze powody do inwestowania w Wielkiej Brytanii? Wielka Brytania to najlepsze miejsce na zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Europie. Bank Światowy stwierdza, że potrzeba zaledwie trzynaście dni na założenie firmy w Wielkiej Brytanii, co w porównaniu do średniej europejskiej, która wynosi 32 dni jest miażdżącą różnicą. Ponadto UK zajmuje pierwsze w Europie i piąte na świecie, miejsce pod względem najłatwiejszego prowadzenia własnej firmy.

Spółka w Wielkiej Brytanii

Spółka zarejestrowana w UK zapewnia dostęp do największego na świecie rynku. Wielka Brytania jest numerem jeden jako brama do Europy, co daje łatwy dostęp do wszystkich 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej a ponadto daje dodatkowo ułatwiony dostęp do krajów Korony Brytyjskiej

Stabilność otoczenia prawnego. Wielka Brytania posiada stabilne otoczenie legislacyjne (prawne), z doradczym podejściem do formułowania regulacji. Wielka Brytania jest jednym z najbardziej przejrzystych krajów na świecie pod tym względem. Ma wyższe oceny swojej legislacji niż przykładowo Francja, Niemcy, USA i Japonia.

Elastyczność zatrudnienia. Wielka Brytania ma jeden z najbardziej elastycznych rynków pracy w Europie.

Najbardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zagranicznych. Zgodnie z Ernst and Young, w latach 2009/2010 Wielka Brytania przyciągnęła najwięcej inwestycji firm w całej Europie.

Rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii jest szybkie i stosunkowo proste. Bardzo ważny jest jednak wybór odpowiedniej formy prawnej zakładanej działalności. Warto się zastanowić jaką forma prawna pasuje do twojej działalności oraz gdzie zarejestrować swoją firmę. Od tego będą zależeć podatki czy też obowiązki w stosunku do Companies House czy też Revenue. Od podjętej decyzji będzie zależeć jakie dokumenty musisz przechowywać. Wybór formy prawnej wpłynie również na rodzaj odpowiedzialności co do decyzji firmy – odpowiedzialność całym majątkiem czy też odpowiedzialność do wniesionego kapitału spółki. Od formy prawnej będzie zależała również możliwość pozyskania innego kapitału. Prawo angielskie oferuje przedsiębiorcom różne formy prawne. Najpopularniejszą formą prawną jest firma LTD – odpowiednik polskiej spółki z o. o., PLC – odpowiednik polskiej spółki akcyjnej, LLP – limited liability partnership, self employer – odpowiednik działalności jednoosowbowej, partnership – spółka cywilana.

Self Employed

Self Employed jest to rodzaj działalności prowadzonej w Wielkiej Brytanii tzw. samozatrudnienie. Forma tej działalności odpowiada polskiej spółce jednoosobowej. Jest to najprostsza i najszybsza forma rozpoczęcia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Wybierając taką formę pracujesz dla samego siebie, ty podejmujesz wszystkie decyzje. Jednakże za te decyzje jesteś także odpowiedzialny a jako, że twoja firma nie posiada osobowości prawnej, więc to ty odpowiadasz za firmę całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

LTD – Prywatna Spółka z o. o.

Spółka LTD (Limited) w Wielkiej Brytanii to odpowiednik naszej polskiej spółki z o.o. (z ograniczoną odpowiedzialnością). Jest to spółka, w której odpowiedzialność udziałowców ogranicza się wyłącznie do wysokości wniesionego kapitału. Spółka Limited posiada swoją osobowość prawną. Prawo angielskie nie narzuca rygoru co do wielkości wniesionego kapitału do spółki LTD. W momencie rejestracji spółki co najmniej jeden udział musi zostać przyznany. Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to: ograniczona odpowiedzialność do wysokości kapitału spółki, minimalizacja podatków, możliwość pozyskania obcego kapitału, możliwość powołania dowolnych osób na stanowiska dyrektora i sekretarza (nie ma żadnych rygorów), co pozwala utrzymać anonimowość udziałowców, bardziej wiarygodna forma działalności niż inne spółki offshore z tradycyjnych rajów podatkowych, brak ograniczeń co do minimalnej wysokości kapitału założycielskiego spółki.

LLP – Spółka Partnerska z o. o.

LLP to skrót od nawy spółki: Limited Liability Partnership – odpowiednik spółki partnerskiej w Polsce. Przy czym jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialność członków jest ograniczona do wniesionego do spółki wkładu. Odpowiedzialność członków jest ściśle ograniczona do sumy jaką wnieśli jako udziały lub/i do sumy jaką zobowiązali się odpowiadać w celu podniesienia wartości firmy. LLP posiada własną osobowość prawną.

PLC – Spółka Publiczna z o. o.

Spółka PLC jest to spółka Public Limited Company. Jest to odpowiednik spółki publicznej w Polsce, spółki akcyjnej. Jest to spółka kapitałowa. Akcje spółki są dostępne publicznie. Akcje spółki mogą być wystawione do sprzedaży publicznej na giełdzie. Jednakże nie jest to obowiązkiem firmy. Spółka publiczna PLC musi mieć przynajmniej dwóch akcjonariuszy. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki PLC to GBP 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy funtów brytyjskich), przy czym przynajmniej GBP 50.000 wartości kapitału musi zostać przyznana akcjonariuszom oraz 1/4 kapitału musi zostać wpłacona na konto firmowe spółki. Po wpłaceniu kapitału spółka otrzyma certyfikat potwierdzający działalność firmy. Akcjonariusze odpowiedzialni są za zobowiązania spółki PLC do wysokości wniesionego kapitału (zadeklarowanego). Spółka musi posiadać co najmniej dwóch dyrektorów (mogą to być osoby fizyczne lub inne firmy, mogą to być osoby różnej narodowości).

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki w Wielkiej Brytanii bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.