Czytając o rajach podatkowych i spółkach offshore czy też zagłębiając się w zagadnienia optymalizacji podatkowej zapewne napotkali Państwo na pojęcie „wehikułu korporacyjnego”. Czym zatem jest wspomniany wehikuł korporacyjny, do czego służy i w czym może być bardziej przydatny w działalności biznesowej?

Prowadzenie biznesu poprzez samą spółkę zarejestrowaną w kraju tak zwanym „raju podatkowym” niesie ze sobą wiele kłopotów. Pierwsze pojawiają się już na wstępie, gdy przyjdzie konieczność założenia rachunku bankowego. Nie jest tak łatwo znaleźć bank w Europie, który prowadzi rachunki dla spółek z listy rajów podatkowych. Jest ich oczywiście kilka, są to prywatne banki, lecz posiadanie tam rachunków bankowych wiąże się z przekazaniem znaczących depozytów i wysokich kosztów obsługi rachunków. Jeśli już jesteśmy przy rachunkach bankowych i związanych z tym niedogodnościach, należy również wspomnieć o GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej) i zagranicznych odpowiednikach tej instytucji. Wszystkie przelewy powyżej EUR 15.000 oraz (dokładny cytat) “wszystkie inne budzące wątpliwości” są monitorowane przez wspomniany GIIF i zdarzały się sytuacje, gdzie przelewy zostały zatrzymywane do wyjaśnienia.

Kolejnym problemem przy prowadzeniu działalności poprzez samą spółkę z raju podatkowego jest niechęć kontrahentów. Kontrahenci nie zawsze chcą księgować dokumenty od spółek z raju podatkowego. Często decydują się na utratę dochodu poprzez niepodpisywanie umów ze spółką z raju podatkowego gdyż nie chcą narażać się na drobiazgowe kontrole skarbowe. Wielkość obrotu z rajami podatkowymi muszą wyraźnie wykazywać w swoich zeznaniach podatkowych w osobnej rubryce. To powoduje ich niechęć.

Wróćmy jednak do pytania, cóż to jest wehikuł korporacyjny i jakie są jego zastosowania. Wehikuł korporacyjny to powiązanie dwóch (lub więcej spółek) swoimi udziałami. W pierwszej kolejności powstaje spółka matka w kraju raju podatkowym. Następnie spółka ta tworzy kolejną spółkę (córkę) w lokalizacji nieznajdującej się na liście rajów podatkowych lecz o przyjaznej polityce podatkowej (np. Delaware) lub też w innym kraju w tym w Polsce. Dzięki takiej strukturze udziałów, spółką operacyjną (tą która podpisuje umowy, posiada rachunek w banku, wystawia faktury, przyjmuje płatności, wykonuje zlecenia itd.) jest spółka córka zarejestrowana w lokalizacji, która nie znajduje się na liście lokalizacji ze szkodliwą polityką podatkową. W związku z tym, całkowicie znikają problemy opisane na wstępie. Zysk natomiast ze spółki operacyjnej trafia bezpośrednio do udziałowca (spółki matki w raju podatkowym) i tam korzysta z przywilejów jakie niosą za sobą raje podatkowe.

Przedstawmy zatem przykład najprostszego i zarazem najpopularniejszego wehikułu korporacyjnego

W pierwszej kolejności powołuje się spółkę na Wyspach Marshalla. Jest to najprostsza spółka typu Ltd. (odpowiednik spółki z o.o.). Udziałowcem w tej spółce są osoby, które są finalnymi beneficjentami całej działalności gospodarczej.

W drugiej kolejności zawiązuje się spółkę typu LLC (odpowiednik spółki z o.o.) w Stanach Zjednoczonych a konkretniej w Stanie Delaware. Jedynym udziałowcem tej spółki jest zarejestrowana wcześniej na Wyspach Marshalla spółka matka.

Kolejny krok to otwarcie rachunku bankowego. Rachunek otwiera się na spółkę LLC z Delaware. Rachunek można prowadzić praktycznie we wszystkich lokalizacjach na świecie. W Polsce rachunki dla spółek LLC z USA prowadzą banki: PKO Bank Polski, BZWBK i Alior Bank.

Spółka LLC z Delaware jest spółką operacyjną. Ona podpisuje umowy, wykonuje zlecenia, sprzedaje, kupuje, wystawia faktury i przyjmuje płatności. Ona rozlicza się z kontrahentami, generuje dochód. Jeśli spółka spełnia łącznie 3 warunki (a w tym przypadku spełnia) to jest: posiada jednego udziałowca, udziałowiec nie jest rezydentem podatkowym USA i nie prowadzi działalności na terenie Delaware, to dochód spółki przypisany jest bez opodatkowania właśnie temu jedynemu udziałowcowi (spółce matce z Wysp Marshalla).

Dochód trafia więc do spółki matki na Wyspach Marshalla. Tam w postaci dywidendy (bez opodatkowania na Wyspach Marshalla) trafia w ręce udziałowców finalnych.

Jakie są ceny założenia i późniejszego utrzymania takiego wehikułu korporacyjnego? W modelu przedstawionym powyżej (Ltd z Wysp Marshalla udziałowcem w LLC z Delaware) koszty są niewielkie. Całkowite koszty powołania do życia takiej struktury, z wyciągami wszystkich niezbędnych dokumentów, potwierdzeniami notarialnymi, apostille, tłumaczeniami przysięgłymi i otwarciem rachunku bankowego dla spółki córki w Polsce to:

  • Koszt założenia spółki w Delaware wraz z kontem bankowym w Polsce to USD 1499,00
  • Koszt założenia spółki na Wyspach Marshalla to USD 1899,00

Całkowite roczne koszty utrzymania spółek, wliczając w to franchise tax, konieczność posiadania adresu rejestracyjnego na miejscu i konieczność posiadania registrar agent czyli osoby na miejscu do kontaktu z urzędami plus pomoc w domicylacji spółek w kolejnych latach to odpowiednio:

  • Całkowite roczne koszty dla spółki LLC z Delaware USD 699,00
  • Całkowite roczne koszty dla spółki Ltd z Wysp Marshalla USD 899,00