Podstawowe informacje na temat spółki na Seszelach

Seszele (Seychelles) to państwo wyspiarskie leżące na Oceanie Indyjskim około 1600 kilometrów od wybrzeża Afryki. Położone jest na wschód od Madagaskaru. Wyspy Seszeli położone są w sąsiedztwie wysp Mauritiusa i Reunion na południe oraz na północny wschód od Malediwów. Podstawą gospodarki Seszeli jest turystyka. Seszele osiągają najwyższy po Mauritiusie wskaźnik PNB na jednego mieszkańca w Afryce: 7800 USD. Główni partnerzy handlowi to RPA, USA, Wielka Brytania, Francja, Japonia i Singapur.

Spółka na Seszelach

System prawny Seszeli opiera się na angielskim prawie zwyczajowym i francuskim prawie cywilnym.

Międzynarodowa Spółka Biznesowa (IBC) zarejestrowana na Seszelach, z definicji ustawy, nie podlega żadnym podatkom ani opłatom od dochodu czy zysków. Udziałowiec IBC z Seszeli również nie podlega żadnym podatkom od jego dochodu uzyskanego z IBC. Duże znaczenie na Seszelach ma również poufność. Dane faktycznych właścicieli spółki, dyrektorów i udziałowców nie podlegają publicznej rejestracji.

Do rejestracji spółki na Seszelach wymaga się minimum jednego udziałowca oraz jednego dyrektora (dyrektor i udziałowiec to może być jedna i ta sama osoba). Brak jest wymogu posiadania w IBC na Seszelach lokalnego przedstawiciela. Udziałowcem i dyrektorem może być zagraniczna osoba lub inna zagraniczna spółka.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Seszelach bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.