Podstawowe informacje na temat spółki w Samoa

Samoa czyli Niezależne Państwo Samoa jest to państwo leżące w Oceanii obejmujące swym zasięgiem wychodnią część wyspy Samoa. Gospodarka Samoa jest słabo rozwinięta. Najważniejszymi gałęziami są: rolnictwo (85% produkcji opiera się na rolnictwie), rybołówstwo, leśnictwo i turystyka. Uprawia się głównie: kukurydzę, ryż, jams, bataty, taro, orzechy kokosowe (kopra), kakao, kauczuk. Jednym z ważniejszych źródeł dochodu narodowego są przekazy pieniężne od emigrantów oraz dotacje z Japonii, Australii, Nowej Zelandii, Unii Europejskiej.

Spółki w Samoa

W Samoa spółki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie ma wymogu przedstawiania rozliczeń, raportów lub sprawozdań finansowych spółki przed urzędem skarbowym a dokumenty rejestracyjne spółki nie zawierają nazwisk oraz tożsamości jej udziałowców, sekretarzy lub dyrektorów. Nazwiska nie są dostępne dla opinii publicznej. Spółka może angażować się we wszelkie działalności, które są zgodne z prawem. Może prowadzić handel z innymi spółkami lub rezydentami wyspy na jej terenie.

Podkreślić należy, iż spółki offshore, które nie prowadzą działalności na terytorium Samoa, podlegają całkowitemu zwolnieniu z podatku dochodowego oraz opłat skarbowych. Podatek dochodowy na Samoa jest pobierany bowiem według zasady terytorialnej czyli tylko od dochodów uzyskanych na terytorium Samoa. Dochody spoza Samoa są wolne od opodatkowania.

Wymagania przy rejestracji spółki w Samoa:

  • Wymagany jest minimum jeden udziałowiec. Udziałowcem może być inna spółka;
  • Wymagany jest minimum jeden dyrektor. Dyrektorem może być inna spółka;
  • Wymagany jest sekretarz;
  • Standardowy kapitał firmy to $1.000.000,00. Dozwolone są akcje na okaziciela.
  • Nazwa spółki musi kończyć się jednym z wymienionych przyrostków: Limited, Ltd., Corporation, Corp., Incorporated, Inc., Sociedad Anonima, S.A.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Samoa bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.