Podstawowe informacje na temat spółki w Saint Lucia

Saint Lucia to państwo w Ameryce Środkowej na Morzu Karaibskim, na wyspie o tej samej nazwie należącej do archipelagu Wysp Nawietrznych, części Małych Antyli. Podstawą gospodarki państwa jest turystyka, generująca 80% PKB. Udział produkcji przemysłowej w PKB to 16% a rolnictwa to 3%. W 2012 roku głównymi partnerami w eksporcie były: USA (34%), Trynidad i Tobago (23,2%), UE (17%), Barbados (8,5%) oraz Saint Vincent i Grenadyny (3%), natomiast w imporcie USA (42,6%), Trynidad i Tobago (23,8%), UE (8,4%), Japonia (4,3) oraz Barbados (3,5%). Jeśli interesuje Cię turystyka na Saint Lucia to polecamy serwis KaraibyTravel.pl.

System prawny Saint Lucia oparty jest na angielskim prawie zwyczajowym. Ustawą regulującą spółki offshore jest The International Business Companies Act 1999. Spółka typu International business company (IBC) to spółka nie prowadząca żadnej działalności na terytorium Saint Lucia. Do założenia spółki wymagany jest minimum jeden udziałowiec.

Udziałowcem tym może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna (inna spółka). Spółka może być całkowicie zwolniona z podatku dochodowego lub może zdecydować się na opłacanie podatku dochodowego w wysokości 1% zysków. Spółka na Saint Lucia nie musi składać żadnych sprawozdań finansowych, nie podlega też kontroli w postaci audytu. Saint Lucii zapewniają osobom z nią związanym wysoki poziom poufności. Dane o udziałowcach i dyrektorach nie są przechowywane w publicznym rejestrze. Nie są nigdzie widoczne i nigdzie udostępniane.

Spółka w Saint Lucia

Spółka na Saint Lucia może być założona w 2-4 dni robocze. Saint Lucia to dobra lokalizacja dla firm prowadzących handel internetowy, firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym, międzynarodowego biznesu, firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej, firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami, spółek prowadzonych w celach spadkowych, spółek inwestycyjnych.