Rachunek bankowy w Liechtensteinie

Korporacja nawiązała współpracę z bankiem w Liechtensteinie. Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie zaoferować klientom korporacji możliwość otwarcia rachunków bankowych w tym najbardziej przyjaznym dla bankowości kraju na świecie.

Liechtenstein jest to małe górskie państwo leżące w Europie Zachodniej. Liechtenstein graniczy z dwoma państwami: Szwajcarią i Austrią. Stolicą Księstwa Liechtensteinu jest Vaduz. Liechtenstein jest krajem podwójnie śródlądowym. Należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do strefy Schengen. Liechtenstein pod względem ustrojowym stanowi monarchię konstytucyjną.

Językiem urzędowym Liechtensteinu jest język niemiecki. Księstwo Liechtensteinu jest jednym z najbogatszych krajów świata. Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca Księstwa Liechtensteinu wynosił w roku 2009 USD 89.400,00. Księstwo Liechtensteinu, ze względu na bardzo niskie podatki oraz bardzo liberalną politykę względem depozytów bankowych, jest uważany za raj podatkowy.

Współpraca, jaką zawiązaliśmy umożliwia klientom Korporacji otwarcie kont bankowych i umożliwia dostęp do narzędzi inwestycyjnych we współpracującym banku w Księstwie Liechtensteinu. Konto bankowe może być otworzony z minimum formalności na podstawie notarialnie potwierdzonych dokumentów i w sposób korespondencyjny dla klientów posługujących się paszportami Unii Europejskiej.

Założenie rachunku bankowego w Księstwie Liechtenstein wiąże się również z niewielkim jak na Liechtenstein zaangażowaniem środków finansowych. Lokalne prawo bankowe i przepisy bankowe zapewniają klientom banku z Liechtensteinu wyjątkowo wysoki poziom tajemnicy bankowej. Rachunek bankowy w Liechtensteinie gwarantuje także bezpieczeństwo zgromadzonych środków. Rachunek bankowy w Liechtensteinie dodatkowo daje możliwość zredukowania obciążeń podatkowych od zysków kapitałowych.

W celu nawiązania rozmów o otwarciu konta bankowego w Liechtensteinie, prosimy o kontakt na nasz adres e-mail: biuro@rajepodatkowe.com.pl