Podstawowe informacje na temat spółki na Mauritiusie

Mauritius czyli Republika Mauritiusa jest to wyspiarskie państwo leżące na Oceanie Indyjskim w południowo – zachodniej części. Mauritius oddalony jest o około 900 kilometrów w kierunku wschodnim od Madagaskaru. Wyspa ta wchodzi w skład archipelagu Maskarenów. Poza wyspą do Mauritiusa należą wyspy: Rodrigues w odległości 563 km na wschód od wyspy głównej, archipelag Cargados Carajos 402 km na północ i Wyspy Agalega 933 km na północ.

Podstawą gospodarki jest turystyka, eksport wyrobów tekstylnych, uprawa trzciny cukrowej. Uprawia się też tytoń, herbatę, kukurydzę, banany. Wskaźnik rozwoju społecznego wynosi 0,771 i pod względem wysokości jest to 2. wartość w regionie Afryki, po Libii (63 na świecie).

Spółka na Mauritiusie

System prawny Mauritiusa oparty jest na prawie angielskim i prawie francuskim. Prawo spółek handlowych to prawo zwyczajowe na wzór angielskiego common law.  Prawo regulujące zakładanie spółek offshore na Mauritiusie uznaje się za jedno z najnowocześniejszych na świecie i spełnia najnowsze wymagania międzynarodowe dotyczące badania praktyk prania brudnych pieniędzy oraz zwalczania prób finansowania terroryzmu.

Na Mauritiusie istnieją dwa rodzaje spółek  GBC (Global Business Companies):

  • GBC1 – to spółka, która jest rezydentem podatkowym Mauritiusa dla celów podatkowych i płaci na Mauritiusie podatek na poziomie 3%. Fakt posiadania rezydencji podatkowej Mauritiusa, umożliwia spółką typu GBC1 korzystanie z korzyści wynikających z zawartych przez Mauritius umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • GBC2 – to spółka, która nie jest rezydentem podatkowym Mauritiusa dla celów podatkowych. W związku z tym niewymagane jest wypełnianie zeznań podatkowych ani poddawanie kont kontroli w formie audytu. Spółka ma tylko obowiązek wypełniać coroczne sprawozdania finansowe dla Komisji Usług Finansowych Mauritiusa.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Mauritiusie bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.