Podstawowe informacje na temat spółki na Kajmanach

Kajmany to wyspiarskie państwo w Ameryce Środkowej leżące na Morzu Karaibskim. Swoim terytorium obejmują 3 wyspy: (Wielki Kajman, Cayman Brac i Mały Kajman. Terytorium zależne Wielkiej Brytanii. Główne miasto – George Town.  Głównymi źródłami dochodu są turystyka oraz usługi finansowe. Według BBC, „Regions and territories: Cayman Islands” na Kajmanach zarejestrowany jest więcej przedsiębiorstw niż liczba ludzi. Jeśli interesuje Cię turystyka na Kajmanach to polecamy serwis KaraibyTravel.pl.

Spółki na Kajmanach

Na Kajmanach istnieją trzy rodzaje spółek: zwykłe, zagraniczne oraz tzw. zwolnione. Z punktu widzenia korzyści podatkowych najbardziej atrakcyjną spółką jest spółka zwolniona tzw. Exempted Company. Exempted Company jest to spółka zwolniona charakteryzująca się brakiem opodatkowania, pod warunkiem nie prowadzenia działalności na Kajmanach. Wszystkie spółki zarejestrowane na Kajmanach muszą posiadać adres rejestrowy na Wyspie.

Nie ma wymogu prowadzenia księgowości ani przeprowadzania corocznych zebrań generalnych i przygotowywania sprawozdań finansowych czy poddawania ich audytowi. Spółka jest jedynie zobowiązana do przygotowania w styczniu każdego roku raportu rocznego – Annual Raport.

Streszczenie informacji o spółkach na Kajmanach:

 • Status spółki na Kajmanach to Cayman Islands Exempt Company.
 • Rejestracja spółki trwa zazwyczaj 5-7 dni roboczych.
 • Dochody, zyski kapitałowe, przychody, dywidendy, inwestycje lub transfery kapitału, nie podlegają opodatkowaniu.
 • Spółka otrzymuje 20-letnią gwarancje braku obowiązku podatkowego wobec rządu na Kajmanach.
 • Gwarancja może zostać przedłużona o kolejne 10 lat.
 • Nie ma wymogu przedstawiania rozliczeń spółki przed urzędem rejestracyjnym.
 • Spółka jest zobowiązana do przedstawienia rocznego raportu ze swojej działalności, w postaci deklaracji.
 • Dokumenty rejestracyjne spółki nie zawierają nazwisk oraz tożsamości jej udziałowców.
 • Nazwiska dyrektorów oraz sekretarzy złożone zostają do urzędu rejestracyjnego, nie są one jednak dostępne publicznie.
 • Spółka może angażować się we wszelkie działalności, które są zgodne z prawem. Nie może jednak prowadzić handlu z innymi spółkami z Kajman lub rezydentami wysp na ich terenie.

Wymagania przy otwieraniu spółek na Kajmanach:

 • Wymagany jest minimum jeden udziałowiec. Udziałowcem może być inna spółka;
 • Wymagany jest minimum jeden dyrektor. Dyrektorem może być inna spółka;
 • Wymagany jest sekretarz;
 • Ta sama osoba (spółka) może pełnić równocześnie funkcję udziałowca, sekretarza i dyrektora;
 • Standardowy kapitał firmy to $50.000,00 podzielone na 50.000 akcji o wartości $1,00 każda;
 • Akcje mogą zostać wydane bez wartości nominalnej;
 • Dozwolone są akcje na okaziciela, jednak muszą być one w posiadaniu, autoryzowanego lub uznanego przez kajmańskie władze monetarne, kuratora;
 • Nazwa musi kończyć się jednym z wymienionych przyrostków: Limited,Ltd., Corporation, Corp., Incorporated, Inc.;

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Kajmanach bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.