Jersej - rejestracja spółki na Jersey

Podstawowe informacje na temat spółki na Jersey

Jersey (Baliwat Jersey) to Dependencja Korony brytyjskiej obejmująca administracyjnie wyspę Jersey, jedną z Wysp Normandzkich oraz kilkadziesiąt sąsiednich, niezamieszkałych wysepek, de facto terytorium zależne. Oficjalną władzę sprawuje gubernator, działający w imieniu królowej brytyjskiej która w Jersey ma tytuł „Książę Normandii”, przez nią powoływany i odwoływany. Praktyczną władzę sprawuje rząd wybierany w wyborach. Nie jest częścią Unii Europejskiej, ale za obronę i bezpieczeństwo odpowiada Wielka Brytania. Jersey posiada własną walutę, którą stanowi funt Jersey wymienny 1:1 na funt brytyjski.

Po II wojnie światowej poważną rolę w gospodarce Jersey zaczęły odgrywać usługi finansowe, które stanowiły ponad 60% PKB, a to za przyczyną odrębnego ustawodawstwa oraz specyficznego położenia politycznego i geograficznego. W końcu Jersey stało się rajem podatkowo-finansowym, jednak w ostatnich latach Unia Europejska wymusza ograniczenie tych przywilejów. Poza tym wyspa jest też popularnym miejscem wypoczynku, dzięki czemu ok. 25% PKB pochodzi właśnie z turystyki. PKB Jersey wynosi 3,6 mld USD (2003), czyli w przybliżeniu ok. 40.000 USD na jednego mieszkańca. Wyspa charakteryzuje się też niskim bezrobociem, które wynosi poniżej 1% (2003) i inflacją wynoszącą 5% (2003).

Spółka na Jersey

Jersey zawarła umowy o wymianie informacji podatkowych z (tzw. Tax Information Exchange Agreements; TIEAs) z Australią, Danią, Finlandią, Francją, Niemcami, Grenlandią, Islandią, Irlandią , Nową Zelandią, Norwegią, Szwecją, Wyspami Owczymi, Niderlandami, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi. Ponadto, Jersey jest stroną umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią (stan na listopad 2010 r.).

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Jersey bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.