Spółka na Gibraltarze

Podstawowe informacje na temat spółek w Gibraltarze

Gibraltar jest to skalisty półwysep usytuowany na południowym krańcu Hiszpanii, na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, u wyjścia Morza Śródziemnego na Ocean Atlantycki. Jego powierzchnia całkowita to w przybliżeniu około 7 kilometrów kwadratowych a populacja to około 30 000 mieszkańców.

Gibraltar jest terytorium zależnym Wielkiej Brytanii i stanowi Kolonię Koronną, co znaczy, że posiada swoją administrację, zajmującą się tylko polityką wewnętrzną Kolonii Koronnej. Wielka Brytania odpowiada natomiast za sprawy obronności, polityki zagranicznej i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Gibraltar to piątą najbardziej stabilną jurysdykcją na świecie. Ponadto Gibraltar na podstawie zapisów Traktatu Rzymskiego jest członkiem Unii Europejskiej, jako terytorium, za którego politykę zagraniczną odpowiedzialne jest państwo członkowskie (Wielka Brytania). Dzięki temu statusowi Gibraltar może korzystać z przywilejów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Spółka w Gibraltarze

Podatki od spółek w Gibraltarze

Na Gibraltarze obowiązuje podatek dochodowy od osób prawnych, według stawki 10 procent, lecz należy pamiętać, iż jest on pobierany według zasady terytorialnej, a więc pobiera się go tylko od dochodu uzyskanego przez spółkę na terytorium Gibraltaru. Jeśli spółka natomiast spółka z siedzibą na Gibraltarze uzyskuje dochody poza terytorium Gibraltaru, to w takim przypadku nie będzie płacić na Gibraltarze żadnego podatku dochodowego.

Ponadto, na Gibraltarze nie istnieją podatki od zysków kapitałowych, spadków czy też darowizn, ani żadne podatki od zysków z rachunków oszczędnościowych. Na Gibraltarze brak jest również podatku od sprzedaży lub podatku VAT. Gibraltar nie pobiera podatków u źródła w związku z wypłacaniem przez spółki gibraltarskie dywidend bądź pożyczek dla nierezydenta Gibraltaru.

Jeszcze większe przywileje w opodatkowaniu odnoszą się do spółki, która co prawda ma siedzibę na Gibraltarze, lecz nie jest rezydentem podatkowym Gibraltaru czyli nie prowadzi na terytorium Gibraltaru działalności: taka spółka jest całkowicie zwolniona z podatku dochodowego za wyjątkiem oczywiście dochodu, który spółka osiągnie na terytorium Gibraltaru.

Spółki non-resident na Gibraltarze

Zapisy prawa spółek na Gibraltarze są oparte na prawie spółek z Wielkiej Brytanii. Spółka zarejestrowana na terytorium Gibraltaru musi posiadać co najmniej jednego członka zarządu i musi posiadać co najmniej jednego udziałowca (może być to ta sama osoba). Funkcję dyrektora i udziałowca spółki może pełnić osoba fizyczna lub inna spółka. Członkiem zarządu oraz udziałowcem może być ten sam podmiot. Spółki kapitałowe prawa Gibraltaru charakteryzuje bardzo wysoki poziom poufności, który jest gwarantowany przez prawo Gibraltaru i traktowany z najwyższą starannością przez gibraltarskie władze państwowe. Dane beneficjenta spółki zarejestrowanej na Gibraltarze mogą zostać wyjawione przez lokalnego agenta rejestracyjnego spółki tylko na podstawie decyzji Sądu Najwyższego Gibraltaru, w wypadku jeśli spółka zaangażowana jest w jakąś działalność niezgodną z prawem.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Gibraltarze bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.