Spółka w Delaware firma Delaware USA

Podstawowe informacje na temat spółki w Delaware

Przez wiele kolejnych lat z rzędu Amerykańska Izba Gospodarcza uznawała stan Delaware za najbardziej przyjazne środowisko prawne w Stanach Zjednoczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W stanie Delaware zarejestrowanych jest ponad 945 tysięcy aktywnych spółek, w tym ponad połowa amerykańskich spółek giełdowych oraz ponad 60 procent spółek z listy Fortune 500 (ranking pięciuset największych firm na świecie według przychodów. Lista jest kompilowana i publikowana co roku przez amerykański magazyn gospodarczy „Fortune”).

Przedsiębiorcy nadal konsekwentnie i w stale rosnących liczbach wybierają Delaware jako ich prawny dom z czterech głównych powodów. Po pierwsze, ogólne prawo Delaware jest powszechnie uznawane za najbardziej zaawansowane i elastyczne dla formacji gospodarczej w USA. Po drugie, Court of Chancery (odpowiednik Sądu Gospodarczego) jest wyjątkowy w skali kraju i od wieków jest autorem najbardziej współczesnego prawa korporacyjnego w USA. Po trzecie, usługi prawne i prawodawstwo w Delaware są nieporównywalnie bardziej doświadczenie w stosowaniu prawa korporacyjnego i posiadają silne, ponadpartyjne poparcie dla wysiłków na rzecz ciągłej poprawy lokalnych przepisów w Delaware Walnego Zgromadzenia i gubernatora. Wreszcie Delaware Division of Corporations (wydział przedsiębiorstw departamentu stanu) zapewnia szybką, przyjazną i profesjonalną obsługę klientów oraz dąży do ciągłego doskonalenia usług dla przedsiębiorstw.

Delaware pozostaje wybranym miejscem dla więcej niż połowy wszystkich amerykańskich spółek giełdowych. Pod koniec 2011 roku było ponad 945.000 aktywnych podmiotów gospodarczych w stanie Delaware. To więcej o 4% od 2010 roku. Ogólnie liczba nowych zarejestrowanych przedsiębiorstw w Delaware w 2011 roku wzrosła o 13% w porównaniu do 2011 roku do 133,297 (patrz poniższy wykres).

Jeffrey W. Bullock, Delaware Secretary of State, listopad 2012

Spółka w Delaware

Spółka typu LLC (Limited Liability Company) założona pod prawem stanu Delaware stanowić może wyjątkowo elastyczną dla inwestora formułę prowadzenia działalności gospodarczej. Forma taka doskonale nadaje się do roli podmiotu holdingowego, który może inwestować w polskie przedsięwzięcia gospodarcze, ale również może stanowić ciekawą formułę do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w handlu międzynarodowym, czy też do prowadzenia działalności w zakresie administrowania serwisem internetowym.

Stan Delaware jest również siedzibą dla wielu zagranicznych przedsiębiorstw, spółek i innych podmiotów gospodarczych, w tym coraz większej liczby z Polski. Tak duża atrakcyjność stanu Delaware wynika przede wszystkim z korzystnych przepisów podatkowych. Nie bez znaczenia dla tej atrakcyjności jest także elastyczny statut dla spółek, doskonały system sądowniczy, korzystne prawo o spółkach a także wysoka przychylność administracji stanowej o czym wspominał w swoim raporcie rocznym Sekretarz Stanu Delaware.

W stanie Delaware nie ma podatku od obrotu. Nie ma także podatku VAT. Dla spółek, które są w Delaware zarejestrowane, ale prowadzą działalność poza terytorium USA nie istnieje w Delaware żaden obowiązek podatkowy. Spółki płacą minimalną opłatę licencyjną i opłatę za prowadzenie w rejestrze.

Nowa usługa w ofercie Korporacji – błyskawiczna rejestracja spółek LLC w Delaware.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki w Delaware bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.

Jeśli jesteś zainteresowany obsługą prawną i podatkową spółek w Delaware, polecamy USAcorp.pl