Definicja Raju Podatkowego

Definicja Raju podatkowego.

Co to jest raj podatkowy? Cechy raju podatkowego.

Definicja raju podatkowego nie jest jednoznacznie zapisana, ma ona wiele różnych funkcji i znaczeń. Ogólnie rzecz biorąc raj podatkowy to jest kraj bądź jurysdykcja (np. stan Delaware a nie całe USA), który oferuje podatnikom możliwości na zapłacenie mniejszego podatku, lub też na całkowite jego uniknięcie.

Taka możliwość powstaje dzięki odpowiednim przepisom prawnym i zapisom umów międzynarodowych a także lokalnych praw. Nie można jednak określać raju podatkowego jako miejsca gdzie nie płaci się podatków. Takie miejsca nie istnieją. Pierwsze raje podatkowe powstały w celu przyciągnięcia zagranicznych inwestorów. Metoda ta świetnie się sprawdziła i funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Ogólnie rzecz biorąc raj podatkowy można określić jako miejsce charakteryzujące się w szczególności:

  • dogodny systemem podatkowy umożliwiający płacenie o niższych podatków lub ich całkowity brak;
  • brak sprawozdań finansowych i księgowych;
  • stabilna gospodarka;
  • stabilny system polityczny;
  • rozwinięta infrastruktura;
  • ochroną tajemnicy finansowej i bankowej;
  • rozwiniętym sektor bankowy;
  • korzystny i elastyczny systemem prawny;
  • swobodny dostęp do kapitału;
  • minimum formalności podczas zakładania i prowadzenie spółki.

Raje podatkowe starają się stworzyć jak najlepsze warunki inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zapewniają bezpieczeństwo kapitału, niskie podatki i wyjątkowo dużą poufność.