Czym są koszty uzyskania przychodów?

Czym są koszty uzyskania przychodów?

W biznesie często mowa jest o kosztach uzyskania przychodu. Choć pojęcie to nie jest szeroko rozpowszechnione, to jego definicja i zrozumienie wcale nie są tak trudne, jak się wydaje. Za wyżej wymienione koszty uznaje się wszelkie wydatki ponoszone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Muszą one spełniać pewne poszczególne cechy oraz być ściśle związane z profilem firmy. Co to oznacza? Co to są koszty uzyskania przychodu w praktyce? Sprawdźmy.

Decydując się na założenie jednoosobowej działalności czy spółki chcemy zarabiać. Jednak każdy przychód, który osiągniemy, wiązał się będzie z pewnym kosztem, który zwykle poniesiemy wcześniej. Do takich wydatków zaliczamy np. koszty zakupu materiałów potrzebnych do wyprodukowania ostatecznego wyrobu przeznaczonego na sprzedaż, koszty związane z prowadzeniem księgowości czy koszty związane z wynajmem biura. Są to więc wszystkie wydatki za pomocą których będziemy mogli osiągnięty przychód zabezpieczyć albo go zwiększyć. Muszą być również ściśle powiązane z profilem działalności, w sposób pośredni (koszty księgowości) albo bezpośredni (zakup materiałów).

Prawo nie wskazuje jednoznacznie, które koszty mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Pokazany został za to katalog wydatków niestanowiących tego rodzaju kosztów. W jego gronie znalazły się m.in. wydatki związane z ulepszeniem środka trwałego, wydatki ponoszone na spłatę grzywny i kar pieniężnych, podatki i opłaty oraz utracone zaliczki. W świetle przepisów to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek wykazania powiązania kosztu z przychodem. Jeśli urząd uzna dany koszt za podejrzany, będzie trzeba tłumaczyć się samemu. W przeciwnym przypadku zostaniemy obciążeni dość wysoką karą pieniężną.

Warto wspomnieć tutaj o katalogu wydatków nietypowych, które z powodzeniem zostały zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów. Na pierwszym miejscu będzie tutaj koszt związany z posiadaniem psa jako stróża oraz zakup wszelkich niezbędnych dla niego akcesoriów, w tym np. wydatki na weterynarza. Dodatkowo do kosztów można zaliczyć również wydatek na kupno roweru, którym codziennie jeździć będziemy do pracy. Standardem jest oczywiście odzież wierzchnia, jednak musi ona zawierać na sobie logo prowadzonej przez firmy. Zostanie ona wówczas uznana za koszt reklamowy, będzie więc wiązać się z uzyskaniem w przyszłości przychodu.

W kwestii kwalifikacji kosztów najlepiej poradzić się doświadczonego księgowego. Najlepiej, by prowadził on za nas całą księgowość, zwłaszcza gdy zdecydowaliśmy się założyć spółkę. Księgi handlowe są bowiem znacznie bardziej skomplikowane i istnieje większe ryzyko popełnienia błędów. Przy książce przychodów i rozchodów można to robić samemu, a jedynie w sytuacjach spornych skorzystać z pomocy doradcy. Oszczędzi nam to sporo pieniędzy.

Leave a Comment