Czy raje podatkowe opłacają się

Opłacalność rajów podatkowych

Czy firma w raju podatkowym opłaca się?

Czy raje podatkowe są opłacalne?

Ile kosztuje założenie firmy offshore w raju podatkowym?

Na potrzeby kalkulacji, przyjmijmy do porównania spółkę z najpopularniejszej obecnie lokalizacji – Delaware w USA. Przyjmijmy też, że spółka z o.o. (ltd, llc) wypracowuje miesięczny zysk z działalności operacyjnej 5.000,00 złotych miesięcznie (60.000,00 złotych rocznie). Dla potrzeb rozliczeń kurs dolara przyjęto z dnia pisania opracowania: 1 USD = 3,15 PLN.

Spółka z o.o. w Polsce Spółka LLC w Delaware
Zysk z działalności operacyjnej 5.000,00 zł miesięcznie
60.000,00 zł rocznie
5.000,00 miesięcznie
60.000,00 rocznie
Koszty księgowe 500,00 zł miesięcznie
6.000,00 zł rocznie
91,61 zł miesięcznie
1.099,35 zł rocznie
Podatek od przedsiębiorstw 855,00 zł miesięcznie
10.260,00 zł rocznie
65,62 zł miesięcznie
787,50 zł rocznie
Dywidenda 692,55 zł miesięcznie
8.310,60 zł rocznie
920,12 zł miesięcznie
11.041,50 zł rocznie
Zysk netto 2.952,45 zł miesięcznie
35.429,40 zł rocznie
3.922,63 zł miesięcznie
47.071,65 zł rocznie
Ubezpieczenie społeczne 634,05 zł miesięcznie
7.608,60 zł rocznie
400,00 zł miesięcznie
4.800,00 zł rocznie
Ubezpieczenie zdrowotne 254,55 zł miesięcznie
3.054,60 zł rocznie
254,55 zł miesięcznie
3.054,60 zł rocznie
Zysk spółki 2.063,85 zł miesięcznie
24.766,20 zł rocznie
3.268,09 zł miesięcznie
39.217,05 zł rocznie

Widać wyraźnie, że w pierwszym roku działalności spółka w Delaware, przy takich samych zyskach operacyjnych (zyskach ze sprzedaży towarów, usług) wypracowała dla właściciela/udziałowca zysk roczny większy o 14.450,85 zł rocznie (1.204,24 zł miesięcznie) a spoglądając na wyliczenia inaczej, spółka w Delaware wypracowuje dla swoich właścicieli/udziałowców zysk rzędu 158,35% tego co przy identycznej działalności w Polsce.

Przy większych dochodach, różnica ta zwiększa się (w Polsce płaci się CIT procentowy a w Delaware stały, ryczałtowy podatek USD 250 rocznie bez względu na zysk/dochód/obroty).