Rejestracja spółki na Cyprze

Podstawowe informacje na temat spółek na Cyprze

Cypr (Republika Cypryjska) – państwo położone na wyspie Cyprze leżącej we wschodniej części Morza Śródziemnego u wybrzeży Turcji, Syrii i Libanu. Od 1 maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. Cypr jest państwem położonym na wyspie o tej samej nazwie znajdującej się w południowo-zachodniej Azji we wschodniej części Morza Śródziemnego, której powierzchnia wynosi 9,3 tys. km2, a linia brzegowa ma długość 648 km. Cypr graniczy z suwerennymi brytyjskimi bazami Akrotiri i Dhekelia oraz z nieuznawaną na arenie międzynarodowej Turecką Republiką Cypru Północnego, będącej de iure częścią Cypru. Większymi miastami kraju są: Nikozja, Limassol, Larnaka.

Cypr położony jest w strategicznym punkcie, gdzie przecinają się szlaki handlowe Europy, Afryki i Azji. Cypryjski system podatkowy należy również zaklasyfikować jako jeden z najbardziej sprzyjający celom planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej spośród systemów podatkowych wszystkich państw należących do Unii Europejskiej.

Dobra infrastruktura, anglosaski system prawny, wysoki standard usług biznesowych i korporacyjnych oraz bankowych, jedne z niższych kosztów utrzymania spółki, bezpieczeństwo inwestycji i bardzo liczne korzyści fiskalno – podatkowe, sprawiają, że Republika Cypryjska staje się idealnym środowiskiem biznesowym do stworzenia centrum holdingowego dla działalności w Unii Europejskiej (w tym w Polsce) i w reszcie świata.

Cypr posiada najniższą stawkę podatku dochodowego w porównaniu do reszty Unii Europejskiej, która wynosi 10 procent. Ponadto system podatkowy jaki obowiązuje na Cyprze przewiduje wiele preferencji podatkowych. Pozwala na przykład w pewnych warunkach na możliwość niepobierania podatku zryczałtowanego w przypadku wypłaty należności licencyjnych przez spółki cypryjskie na rzecz zagranicznych licencjodawców Pozwala również na wypłatę nieopodatkowanych dywidend na rzecz spółek, które wchodzą w skład holdingu.

Spółka na Cyprze

Przy planowaniu optymalizacji podatkowej często wykorzystywane są spółki zarejestrowane na Cyprze, ponieważ przy właściwej budowie struktury holdingowej można dokonać znaczących redukcji obowiązków podatkowych w zakresie:

 • Wypłat z tytułu przeniesienia praw do programów komputerowych, licencji, dokonywanych na rzecz spółki cypryjskiej
 • Przepływu dywidendy w spółek w strukturze holdingowej
 • Obrotu papierami wartościowymi
 • Dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki zarejestrowanej na Cyprze.

Najważniejsze korzyści podatkowe jakie oferuje Cypr to:

 • Brak opodatkowania dochodu z dywidend uzyskiwanego przez firmę na Cyprze;
 • Najniższa stawka podatku dochodowego w UE wynosząca tylko 10%. Stawka ta jest stała dla każdego typu usług, bez względu na wysokość dochodu;
 • Brak opodatkowania podatkiem od źródła (Withholding Tax) od wypłacanych dywidend, zysków z licencji i odsetek dla nierezydentów Cypru;
 • Nieopodatkowana sprzedaż papierów wartościowych (akcji, udziałów, obligacji, itd.);
 • Brak przepisów dotyczących cienkiej kapitalizacji;
 • Brak kontroli przez instytucje zagraniczne.

Oprócz korzyści podatkowych, ma do zaoferowania:

 • Strategiczna położenie na granicy trzech kontynentów, bramę do Unii Europejskiej;
 • Stabilne przepisy prawne bazujące na prawie angielskim;
 • Dostęp do wykwalifikowanych pracowników;
 • Doskonałą infrastrukturę transportową i telekomunikacyjną.

Posiadanie spółki zarejestrowanej w Republice Cypryjskiej przynosi wiele korzyści fiskalnych. Dla przykładu, gdy polska spółka zawiera z cypryjską „córką” w ramach holdingu umowę, na podstawie której płaci jej za dane usługi. Na przykład za korzystanie z wartości niematerialnych – patentów, zastrzeżonej nazwy, licencji, autorskiego programu komputerowego, know-how itd. Spółka cypryjska ma przychody, a zarejestrowana w Polsce spółka ma koszty. Zyski są na Cyprze opodatkowane stawką 10-procentową. To już jedna korzyść, ale nie najważniejsza. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Cyprem przewiduje, że członkowie zarządów spółek cypryjskich płacą od swoich dochodów podatek na Cyprze. Górna stawka to 30 proc., czyli nieco niżej niż w Polsce. Na Cyprze nie ma jednak żadnego podatku od zysków kapitałowych. A zatem jeśli członek zarządu sprzeda swoje akcje, które są lub mogą być częścią jego wynagrodzenia, nie płaci od nich żadnego podatku. Ponadto cypryjski fiskus w ogóle nie obciąża podatkami nierezydentów Cypru. A polski biznesmen mający spółkę zarejestrowaną na Cyprze rezydentem cypryjskim nie jest. Zgodnie z polsko-cypryjską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania w Polsce od dywidendy z cypryjskiej spółki przedsiębiorca płaci 9 proc. podatku, a więc dwukrotnie mniej niż nisko zarabiający pracownicy. Ta niska stawka 9 procent wynika z tego, że 10 procent zapłacił na Cyprze. Ale w związku z wewnętrznymi przepisami cypryjskimi nie musi tego płacić. To tzw tax sparing czyli zaliczenia fikcyjne będące solą w oku polskiego fiskusa.

*Uwaga – nie zaktualizowano jeszcze strony po wprowadzeniu zmian do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przepraszamy, wkrótce aktualizacja.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Cyprze bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.