Brytyjskie Wyspy Dziewicze BVI rejestracja spółki

Podstawowe informacje na temat spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

Brytyjskie Wyspy Dziewicze to brytyjskie terytorium zamorskie w Ameryce Środkowej, w basenie Morza Karaibskiego, obejmująca 36 wysp i wysepek (w tym 11 niezamieszkanych) w północnej części archipelagu Wysp Dziewiczych. Największe wyspy: Tortola – 54 km2, Anegada – 39 km2, Virgin Gorda – 21 km2 oraz Jost Van Dyke – 8 km2. Powierzchnia kolonii wynosi 153 km2, zamieszkuje ją 22,6 tys. osób (2005), z czego 1/3 w stolicy Road Town na Tortoli. Mieszkańcy zajmują się głównie rolnictwem (sadownictwo, warzywnictwo, hodowla zwierząt) i rybołówstwem. Jeśli interesuje Cię turystyka na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych to polecamy serwis KaraibyTravel.pl.

Bardzo dobrze rozwinięta jest także turystyka – średnio rocznie odwiedza je ok. 100 tys. turystów. Brytyjskie Wyspy Dziewicze są jednym z najbardziej popularnych rajów podatkowych. W 2004 było tam zarejestrowanych ok. 550 tys. firm. Stanowi to ok. 40% wszystkich firm typu offshore na świecie. Przychody Wysp związane z obsługą takich firm są obecnie większe niż przychody z turystyki. Wyspy zostały odkryte w 1493 r. przez Kolumba. W 1648 r. Tortolę zajęli Holendrzy. Jednak od 1666 r. niepodzielnie panują tu Brytyjczycy. Od 1866 r. wyspy są oficjalnie kolonią brytyjską, a od 1967 r. posiadają wewnętrzną autonomię.

W 1997 roku w różnych centrach na Karaibach ustanowiono blisko 60.000 spółek offshore. Liczbę tą przyćmiewa fakt że minionego roku tylko na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych zarejestrowało się ponad 600.000 spółek IBC (International Business Company). Ostatnie badanie wykazało że 41% światowych spółek offshore zostało zarejestrowanych na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Spółka na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych

Spółki offshorowe prawa Brytyjskich Wysp Dziewiczych stanowią modelowy przykład IBC (czyli International Business Company) – wehikułu korporacyjnego stworzonego do przyciągnięcia zagranicznych inwestorów, którzy prowadzić będą dalsze interesy poza granicami Brytyjskich Wysp Dziewiczych, ale korzystając z przywilejów, jakie zapewniają Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Te przywileje IBC Brytyjskich Wysp Dziewiczych to:

Zwolnienie spółki z podatku dochodowego.

Elastyczna struktura korporacyjna. Spółka zarejestrowana na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych wymaga tylko jednego członka zarządu i jednego udziałowca, zarówno udziałowiec, jak i członek zarządu mogą być osobą prawną, pochodzącą z dowolnego państwa na świecie, zarząd może spotykać się na posiedzeniach w dowolnym miejscu świata, nie ma również obowiązku wpłacenia jakiejś minimalnej kwoty kapitału oraz brak jest konieczności regularnego zwoływania zgromadzeń członków zarządu i udziałowców. Ponadto, spółka może mieć siedzibę poza terytorium Brytyjskimch Wysp Dziewiczych w dowolnym zakątku globu.

Duży zakres poufności. Akcje spółki zarejestrowanej na brytyjskich Wyspach Dziewiczych mogą być wydawane zarówno jako akcje na okaziciela, jak i też jako akcje imienne. Nazwiska członków zarządu, dyrektorów oraz udziałowców nie muszą być podawane w publicznie dostępnym rejestrze handlowym. Nie ma również potrzeby składania żadnych zeznań ani sprawozdań z działalności spółki.

Spółka może prowadzić prawie każdy rodzaj działalności gospodarczej bez konieczności uzyskiwania dodatkowych koncepcji, licencji czy też zezwoleń z wyłączeniem działalności bankowej lub też działalności ubezpieczeniowej. Ponadto spółka nie może wykonywać operacji gospodarczych z innymi rezydentami Brytyjskich Wysp Dziewiczych, ani posiadać nieruchomości na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.