Podstawowe informacje na temat spółki na Belize

Belize – państwo w Ameryce Środkowej leżące na półwyspie Jukatan, nad Morzem Karaibskim, od północy graniczące z Meksykiem (długość granicy 250 km), a na zachodzie z Gwatemalą (266 km). W północnej części kraju rozciąga się nadbrzeżna nizina, w wielu miejscach silnie zabagniona.

W południowym Belize ciągnie się pasmo gór Maya, z najwyższym szczytem kraju Victoria Peak (1122 m n.p.m.). Wzdłuż wybrzeża natrafić można na liczne laguny. Kilkanaście kilometrów dalej ciągnie się łańcuch niewielkich wysepek koralowych(cayes), tworzących barierę koralową. Kilkadziesiąt kilometrów od północnej części wybrzeża znaleźć można większe wyspy, m.in. Ambergris Caye i Turneffe.

W Belize panuje wilgotny klimat równikowy z krótką porą suchą od lutego do kwietnia. Roczne sumy opadów dochodzą do 2000 mm, a średnie temperatury miesięczne wahają się od 23 °C w grudniu do 28 °C w czerwcu. Wybrzeża Belize są często nawiedzane przez huragany. Jeden z nich zniszczył w 1961 roku dawną stolicę kraju Belize City, stąd też podjęto decyzję o budowie nowej stolicy Belmopan. Blisko połowę powierzchni kraju zajmują wilgotne lasy równikowe. Jedynie w nieco mniej wilgotnych miejscach zastępują je suche lasy podzwrotnikowe i sawanny. Natomiast wybrzeża porastają namorzyny.

Spółka na Belize

Belize oferuje zwolnienie z podatku dla tzw. International Business Companies (IBC), działających na podstawie ustawy Belize International Business Company Act 1990. Spółka typu International Business Company (IBC) może prowadzić wszelkie działalności, pod warunkiem, że działalność ta nie łamie prawa Belize.

W celu zarządzania spółką na Belize wystarczy powołać tylko jednego dyrektora bez konieczności powoływania i obsadzania innych władz spółki. Dyrektorzy mogą być osobami prawnymi i nie muszą być rezydentami Belize. Spółka na Belize musi posiadać co najmniej jednego udziałowca, a także powinna wyemitować akcje na okaziciela bądź też akcje imienne.

Zebrania udziałowców spółki z Belize a także dyrektorów mogą odbywać się w dowolnym miejscu na świecie w dowolnym czasie z możliwością prowadzenia ich także za pomocą pełnomocnika. Uchwały podejmowane przez wspólników czy też dyrektorów mogą być wydane bez formalnego zebrania wspólników. Akcje spółki nie muszą być emitowane po ich wartości nominalnej.

IBC w Belize może być zarejestrowana w dowolnym języku oraz posiadać kapitał zakładowy w dowolnej walucie. IBC zarejestrowana w Belize może zmienić siedzibę rejestrową na siedzibę poza granicami Belize. IBC w Belize nie podlega opodatkowaniu z tytułu zysków z działalności prowadzonej poza Belize. Spółka w Belize nie ma obowiązku sporządzania rocznych zeznań podatkowych ani sprawozdań finansowych.

Warto nadmienić, iż w 2013 r. Polska podpisała z Belize umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Zgodnie z nią obie strony zobligowały się do wymiany informacji na żądanie – a chodzi w tym momencie o informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych oraz dochodzeń w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych.

Tym samym Belize zostało skreślone z listy Ministerstwa Finansów wymieniającej kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku PIT i CIT. Tak więc z punktu widzenia polskich przedsiębiorców nie jest to już typowy raj podatkowy, co jednak wcale nie oznacza, że nie opłaca się tam inwestować.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki w Belize bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.