Bahamy

Podstawowe informacje na temat spółki na Bahamach

Bahamy (Bahamas, Wspólnota Bahamów – Commonwealth of The Bahamas) – państwo wyspiarskie na Oceanie Atlantyckim. Wyspy archipelagu obejmują 13 880 km² i wznoszą się niewiele ponad poziom morza. Długość linii brzegowej wynosi 3542 km. Najwyższy punkt archipelagu leży na wysokości 63 m n.p.m. (Mount Alvernia na Cat Island). Spośród około 700 wysp tylko 26 jest zamieszkanych. Liczba ludności wynosi 382,6 tys. osób (2014). Jeśli interesuje Cię turystyka na Bahamach to polecamy serwis KaraibyTravel.pl.

Powierzchnia wysp ma charakter równinny, a wzdłuż niektórych fragmentów wybrzeża znajdują się słone bagna porośnięte namorzynem. Średnia temperatura wynosi +27 °C w lecie i +21 °C w zimie, zaś roczna suma opadów deszczu przekracza 1000 mm. Dwie trzecie ludności mieszka na wyspie New Providence. Główną gałęzią przemysłu jest turystyka, przynosząca połowę całkowitego dochodu i zatrudniająca 66% ludności czynnej zawodowo. Rozwinęła się również bankowość, produkcja odzieży, lodu, perfum i biżuterii. Rolnicy na wyspach zajmują się przede wszystkim produkcją soi, jaj, owoców, mięsa, ryb, warzyw i trzciny cukrowej.

Spółka na Bahamach

Wspólnota Bahamów jest dziś dużym centrum biznesu spółek offshore. Zarejestrowanych jest tam około 160 tysięcy międzynarodowych spółek biznesowych (International Business Companies).

Bahamy posiadają bardzo szeroko rozbudowane prawodawstwo tyczące się spółek offshore, oparte na angielskim prawie zwyczajowym. W 1989 roku rząd Bahamów uchwalił ustawę zezwalającą na zakładanie spółek typu International Business Companies (IBC) wzmacniając istniejące, kompleksowe akty prawne w zakresie usług zarządzania majątkiem czyli wealth management.

Bahamy cieszą się wyjątkową poufnością. Dane prywatne – numery i inne dane dotyczące rachunków bankowych, działalności spółki i dane właścicieli nie są gromadzone w żadnym rejestrze publicznym. W celu ochrony prywatności beneficjenta spółki korzysta się zazwyczaj z usług udziałowców powierniczych. Zasady prawa zwyczajowego nakładają na urzędników obowiązek utrzymywania danych w zaufaniu.

Bahamy oferują wiele rodzajów różnych struktur koporacyjnych, w tym spółek, trustów i fundacji prywatnych. Najatrakcyjniejszą z nich jest międzynarodowa spółka handlowa czyli International Business Company lub w skrócie IBC, która to struktura korporacyjna zgodnie z prawem Bahamów oferuje najbardziej korzystne warunki formalne i podatkowe, przez co jest najczęściej używana do celów międzynarodowego planowania finansowego.

Pod względem podatkowym Bahamy są bardzo atrakcyjną lokalizacją jako raj podatkowy. Nie pobierają podatku dochodowego w żadnej formie, brak jest podatku od zysków, darowizn czy też spadków. Całkowite i pełne zwolnienie gwarantowane jest na okres 20 lat od dnia rejestracji spółki. Spółki podlegają jedynie opłacie rejestracyjnej oraz corocznej opłacie rządowej. Zwolnienie z lokalnego obowiązku składania sprawozdań i z bezpośredniego opodatkowania zapewnia wysoki poziom poufności, elastyczność oraz komfort przy utrzymaniu spółki.

Nie ma określonej najniższej wysokości kapitału zakładowego. Może on być wniesiony w dowolnej walucie. W większości przypadków właściciele spółek decydują się na kapitał w wysokości 50,000.00 USD, gdyż jest to maksymalna dozwolona kwota przy najniższej opłacie rządowej. Nie są dozwolone udziały na okaziciela.

Spółka IBC musi prowadzić pełną księgowość odzwierciedlającą jej sytuację finansową, lecz może to robić na terytorium innego kraju. Księgi nie są ujawniane w żadnym rejestrze i nie podlegają publikacji. Bahamy oferują możliwość ustanowienia udziałowców powierniczych oraz zakupu gotowej spółki, która może zostać aktywowana w ciągu jednego dnia.

Zacząć należy od tego, że dla polskich inwestorów Bahamy nie jawią się już w kategoriach tak atrakcyjnego obszaru, jak miało to miejsce kiedyś. Wszystko za sprawą umowy o wymianie informacji dotyczących spraw podatkowych, jaką kraj ten podpisał z Polską. To zaś poskutkowało skreśleniem go z listy Ministerstwa Finansów przedstawiającej kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku PIT i CIT. Niemniej jednak na uwagę zasługuje fakt, iż prawodawstwo i formalności na Bahamach przekładają się na bardzo duże możliwości w zakresie powoływania do życia rozmaitych struktur korporacyjnych, do których zaliczają się także i spółki International Business Company – najchętniej zakładane przez zagranicznych inwestorów.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Bahamach bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.