Podstawowe informacje na temat spółki na Anguilla

Anguilla to wyspa na Morzu Karaibskim w archipelagu Wysp Nawietrznych zwanych Małe Antyle. Terytorium zależne Wielkiej Brytanii o szerokiej autonomii wewnętrznej. Posiada własny jednoizbowy parlament czyli Izbę Zgromadzenia. Składa się z wysp Anguilla, Sombero i kilku mniejszych.

Spółki zwane są Anguilla International Business Company (IBC) cechują się wysoką poufnością. Dokumenty rejestracyjne spółki nie zawierają nazwisk oraz tożsamości jej udziałowców, sekretarzy lub dyrektorów. Ze względu na całkowity brak podatku od obrotu i podatku dochodowego dla spółek typu IBC, Anguilla to idealne miejsce do tworzenia osób prawnych zajmujących się handlem międzynarodowym oraz podmiotów pełniących rolę holdingową w ramach grupy kapitałowej.

Dla miejscowych spółek prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie zagranicą, Anguilla jest jurysdykcją całkowicie neutralną podatkowo, gdyż miejscowe władze nie nakładają żadnego podatku na dochody takich spółek (nie występuje tam bezpośrednie opodatkowanie w postaci: podatku dochodowego, podatku od zysków kapitałowych, podatku od spadków i darowizn). Nie ma wymogu składania sprawozdań finansowych, przeprowadzania audytów ani składania Annual Raport.

Spółki na Anguilla

Rejestracja spółki trwa zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych. Spółka może angażować się we wszelkie działalności, które są zgodne z prawem. Nie może jednak prowadzić handlu z innymi spółkami z Anguilli lub rezydentami wyspy na jej terenie.

Specyfikacja Anguilla International Business Company:

  • Wymagany jest minimum jeden udziałowiec. Funkcję udziałowca może obejmować także inna spółka (osoba prawna);
  • Wymagany jest minimum jeden dyrektor. Funkcję dyrektora może obejmować także inna spółka (osoba prawna);
  • Wymagany jest sekretarz spółki;
  • Ta sama osoba (spółka) może pełnić równocześnie funkcję udziałowca, sekretarza i dyrektora;
  • Standardowy kapitał firmy to $50.000,00 podzielone na 50.000 akcji o wartości $1,00 każda;
  • Akcje mogą zostać wydane bez wartości nominalnej;
  • Dozwolone są akcje na okaziciela;
  • Nazwa spółki musi kończyć się jednym z wymienionych zakończeń: Limited, Ltd., Corporation, Corp., Incorporated, Inc., Société Anonyme, S.A., Sociedad Anonima, S.A.; Besioten Vennootshcap, B.V., Gesellschaft mit beschrankter Haftung, GmbH, Naamloze Vennootschap, NV;

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki w Anguilli bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.