Certificate of Incumbency – podstawowe informacje

Certificate of Incumbency zwany także w różnych częściach świata Incumbency Certificate, Certificate of Officers, Officer’s Certificate, Register of Directors lub Secretary’s Certificate. Certificate of Incumbency jest to oficjalny dokument, do którego najczęściej dołącza się także Apostille, potwierdzający kto na moment wystawienia certyfikatu pełni rolę dyrektora, oficera czy też sekretarza spółki. Dla kontrahentów spółki jest on o tyle istotny, że potwierdza kto może reprezentować daną spółkę.