Seszele

Seszele (Seychelles) to państwo wyspiarskie leżące na Oceanie Indyjskim około 1600 kilometrów od wybrzeża Afryki. Położone jest na wschód od Madagaskaru. Wyspy Seszeli położone są w sąsiedztwie wysp Mauritiusa i Reunion na południe oraz na północny wschód od Malediwów. Podstawą gospodarki Seszeli jest turystyka. Seszele osiągają najwyższy po Mauritiusie wskaźnik PNB na jednego mieszkańca w Afryce: 7800 USD. Główni partnerzy handlowi to RPA, USA, Wielka Brytania, Francja, Japonia i Singapur.

System prawny Seszeli opiera się na angielskim prawie zwyczajowym i francuskim prawie cywilnym.

Międzynarodowa Spółka Biznesowa (IBC) zarejestrowana na Seszelach, z definicji ustawy, nie podlega żadnym podatkom ani opłatom od dochodu czy zysków. Udziałowiec IBC z Seszeli również nie podlega żadnym podatkom od jego dochodu uzyskanego z IBC. Duże znaczenie na Seszelach ma również poufność. Dane faktycznych właścicieli spółki, dyrektorów i udziałowców nie podlegają publicznej rejestracji.

Do rejestracji spółki na Seszelach wymaga się minimum jednego udziałowca oraz jednego dyrektora (dyrektor i udziałowiec to może być jedna i ta sama osoba). Brak jest wymogu posiadania w IBC na Seszelach lokalnego przedstawiciela. Udziałowcem i dyrektorem może być zagraniczna osoba lub inna zagraniczna spółka.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki na Seszelach bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.