Singapur to miasto-państwo położone w pobliżu południowego krańca Półwyspu Malajskiego. Leży w południowo – wschodniej Azji. Singapur jest najbardziej, po Japonii, rozwiniętym państwem Azji. Ze względu na gwałtowny rozwój gospodarczy od czasów II wojny światowej zalicza się go do „azjatyckich tygrysów”. Sukces gospodarczy Singapur zawdzięcza stabilizacji politycznej, częściowemu planowaniu gospodarczemu, zachęcaniu firm zagranicznych do inwestowania w kraju (dzięki niskim podatkom dla firm w Singapurze działa ponad 3000 zagranicznych przedsiębiorstw), stałemu unowocześnianiu transportu i przemysłu oraz dogodnemu położeniu.

  • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych dla działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych wynosi 17% (dla działalności z dochodem powyżej 300.000 SGD) oraz 8.5% (poniżej tej sumy). Jednocześnie oferuje się zachęty podatkowe dla spółek nowo powstałych, obniżając ich opodatkowanie do 0%;
  • Przychody generowane poza Singapurem i nie przekazywane do Singapuru są wolne od podatku dochodowego w Singapurze;
  • Przychody z tytułu dywidend są wolne od podatku;
  • Nie ma ubezpieczeń społecznych, jeżeli firma nie zatrudnia żadnych mieszkańców Singapuru;
  • Nie ma potrzeby aby zarejestrować się do GST (VAT), jeśli firma nie działa w Singapurze;
  • Firma w Singapurze może mieć jednego lub więcej akcjonariuszy – mogą to być spółki lub osoby fizyczne;
  • Singapur nie nakłada obowiązku zakładania spółek z kapitałem minimalnym;
  • Singapur nie daje możliwości podejmowania, bez uzyskania zezwolenia, działalności finansowej, bankowej, zakładów losowych, hazardu online oraz działalności ubezpieczeniowej;
  • Firma w Singapurze polecana jest w szczególności dla firm prowadzących handel internetowy, firm świadczących usługi o charakterze doradczym i konsultacyjnym, międzynarodowego biznesu, firm zajmujących się ochroną praw do własności intelektualnej, firm zarządzających majątkiem ruchomym i nieruchomościami, spółki prowadzonej w celach spadkowych i spółki inwestycyjnej;

Informacje prezentowane na niniejszej stronie oraz zdobyte za pośrednictwem niniejszej strony nie stanowią ani oferty w myśl przepisów KC ani też nie powinny być brane za doradztwo podatkowe/prawne. Skomplikowany system podatkowy sprawia, że każda sprawa powinna zostać zbadana indywidualnie przez doradcę podatkowego a informacje zaczerpnięte z internetu nie powinny być podstawą decyzji biznesowych. Ani nasza spółka ani współpracująca korporacja prawna nie świadczy usług w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej czy doradztwa podatkowego lub prawnego. Wszystkie kroki powinny być skonsultowane z własnym księgowym/prawnikiem.