Hongkong (chiń. 香港, kantoński jyutping: hoeng1 gong2 wym. [hœ̂ːŋkɔ̌ːŋ], ang. Hong Kong, mandaryński pinyin: Xiānggǎng wym. [ɕjáŋkàŋ]), oficjalnie Specjalny Region Administracyjny Hongkong (ang. Hong Kong Special Administrative Region) – specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej (drugim regionem jest Makau), znajdujący się na wschodnim wybrzeżu Chin, nad Morzem Południowochińskim.

Gospodarka Hongkongu ma najlepszy na świecie Wskaźnik Wolności. Potęga gospodarcza Hongkongu została zbudowana na wieloletnim rozwijaniu wymiany towarowej ChRL ze światem. Od lat pełni rolę jednego ze światowych centrów handlowo-finansowych. Kluczową rolę w rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych Hongkongu pełni Rada Rozwoju Handlu Hongkongu (Hong Kong Trade Development Council, 香港貿易發展局). Miasto jest siedzibą wielu wielonarodowych organizacji, banków, firm itp. Hongkong ma jeden z najwyższych wskaźników Giniego wśród rozwiniętych gospodarek świata jeśli chodzi o przychód na rodzinę, wynoszący 55,3 w roku 2007[6], oraz najwyższy jeśli chodzi o rozwój społeczny – 43,4 (w 2009, wśród gospodarek rozwiniętych). Potraktowane w raporcie z Indeksem Wolności Gospodarczej na Świecie 2006 jako państwo zajęło pierwsze miejsce.

Wymogi dotyczące założenia spółki z o.o. w Hongkongu są jasne: wystarczy jeden udziałowiec, jeden członek zarządu, a minimalny kapitał zakładowy dla spółki w Hongkongu to zaledwie 1 HKD. Jeśli udziałowcem miałaby być osoba prawna, może to być jedna taka osoba prawna. Gdy jedynym udziałowcem miałaby zostać osoba fizyczna, to rekomendowane jest, aby udziałowców było co najmniej dwóch.

Hongkong wprowadził bardzo prosty, uproszczony system podatkowy, którego postawą jest podatek dochodowy pobierany w oparciu o zasadę terytorialności. Znaczy to tyle, że dywidendy, zyski kapitałowe i zyski pochodzące ze sprzedaży towarów i usług czy też zyski z tytułu posiadania praw i patentów lub usług uzyskane poza terytorium Hongkongu co do zasady nie podlegają opodatkowaniu (dochód uzyskany w Hongkongu podlega opodatkowaniu a podatek dochodowy wynosi w tym wypadku 16,5% od dochodu netto). Natomiast dochód pochodzący z działalności prowadzonej poza Hongkongiem jak wspomniano wcześniej może się cieszyć całkowitym zwolnieniem od podatków. Nie ma podatku od zysku zakumulowanego ani od dywidendy. Podatek spadkowy został całkowicie zniesiony 11 lutego 2005 roku. Nie ma również podatku od zysków kapitałowych i dochodu z odsetek. Hongkong nie nakłada również restrykcji na wymianę walut, co pozwala na swobodny odbiór i przelew kapitału.

Wszystkie spółki z o.o. w Hongkongu muszą przygotować roczne zeznanie podatkowe podlegające audytowi (obowiązek ten generuje koszty księgowe związane z administrowaniem spółką) a informacje o udziałowcach i członkach zarządu są publicznie dostępne. To jednak znaczy również, że spółki z o.o. z Hongkongu są przejrzyste i są dobrze postrzegane przez zagranicznych partnerów. Trudności związane z ujawnieniem udziałowców i członków zarządu można jednak przezwyciężyć, powołując tzw. powierniczych dyrektorów i powierniczych udziałowców z grona miejscowych adwokatów i biegłych rewidentów, bądź też samodzielnie zakładając tego rodzaju strukturę powierniczą.

Klienci zagraniczni mogą wykorzystywać spółki w Hongkongu do działalności handlowej, uzyskiwać dochód z zagranicy, oraz posiadać kapitał w postaci udziałów spółek, depozytów bankowych, własności, patentów czy np. praw do eksploatacji złóż.

Jeśli interesuje Cię rejestracja spółki w Hong Konku bądź też w innej lokalizacji, masz pytanie co do tej lub innej lokalizacji – skontaktuj się z nami. Pomożemy.

Informacje prezentowane na niniejszej stronie oraz zdobyte za pośrednictwem niniejszej strony nie stanowią ani oferty w myśl przepisów KC ani też nie powinny być brane za doradztwo podatkowe/prawne. Skomplikowany system podatkowy sprawia, że każda sprawa powinna zostać zbadana indywidualnie przez doradcę podatkowego a informacje zaczerpnięte z internetu nie powinny być podstawą decyzji biznesowych. Ani nasza spółka ani współpracująca korporacja prawna nie świadczy usług w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej czy doradztwa podatkowego lub prawnego. Wszystkie kroki powinny być skonsultowane z własnym księgowym/prawnikiem.