Australia to państwo położone na półkuli południowej, obejmujące najmniejszy kontynent świata – Australię, wyspę Tasmanię i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Jest szóstym pod względem powierzchni i pięćdziesiątym drugim pod względem liczby ludności państwem świata.

Australia należy do krajów rozwiniętych, gospodarkę Australii cechuje daleko posunięta koncentracja produkcji oraz centralizacja kapitału. Dzięki ogromnym bogactwom naturalnym Australia jest jednym z największych producentów boksytu, a także należy do najpoważniejszych dostawców węgla, rudy żelaza i złota.

Założenie działalności gospodarczej w Australii jest stosunkowo proste. Obecnie Australia znajduje się na czwartym miejscu na świecie, pod względem liczby dni koniecznych do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zagraniczna spółka prowadząca działalność gospodarczą w Australii, w formie innej niż australijska filia spółki zagranicznej, musi zarejestrować się w ASIC przedstawiając odpowiednie dokumenty, a także spełniając wymagane kryteria dotyczące np. posiadania siedziby w Australii i zatrudnienia lokalnego przedstawiciela do reprezentowania jej interesów w kwestiach zgodności prowadzonej działalności z wymogami ustawowymi. Z zarejestrowaniem spółki zagranicznej wiąże się jej obowiązek sprawozdawczy wobec ASIC, do której spółka co najmniej raz w roku kalendarzowym składa sprawozdania finansowe – kopię bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych. Zarejestrowane firmy zagraniczne są zobowiązane powiadomić ASIC o zaistniałych zmianach, które występują w trakcie jej działalności, jak zmiany w strukturze samej spółki (tj. jej nazwa lub status) lub zmiany dotyczące jej dyrektorów, lokalnych agentów lub adresu siedziby. Zagraniczne firmy mogą ubiegać się o wpis na Australijską Giełdę Papierów Wartościowych (ASX). Muszą spełnić one szereg wymogów określonych w regulaminie giełdy. Obejmuje to m.in. jawność firmy i kwestie sprawozdawcze.

Informacje prezentowane na niniejszej stronie oraz zdobyte za pośrednictwem niniejszej strony nie stanowią ani oferty w myśl przepisów KC ani też nie powinny być brane za doradztwo podatkowe/prawne. Skomplikowany system podatkowy sprawia, że każda sprawa powinna zostać zbadana indywidualnie przez doradcę podatkowego a informacje zaczerpnięte z internetu nie powinny być podstawą decyzji biznesowych. Ani nasza spółka ani współpracująca korporacja prawna nie świadczy usług w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej czy doradztwa podatkowego lub prawnego. Wszystkie kroki powinny być skonsultowane z własnym księgowym/prawnikiem.