Apostile (z francuskiego Apostille) jest to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi a poza granicami tego państwa przez jego ambasadę lub konsulat lub też inną jednostkę konsularną.

Zasady używania apostilli reguluje konwencja haska z 5 października 1961 roku, ratyfikowana między innymi przez Polskę. Apostille sporządzany jest według wzoru załączonego do konwencji i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie lub odrębnego dokumentu do niego dołączanego. Adnotacja na dokumencie zazwyczaj nanoszona jest w postaci specjalnej naklejki na rewersie dokumentu, na której odpowiednia instytucja poświadcza poprawność dokumentu lub w formie odrębnego dokumentu.

W przypadku prowadzenia działalności za pośrednictwem spółki z Raju Podatkowego, dokument apostille jest bardzo często konieczny. Robi się go zarówno do certificate of formation, certificate of good standing jak i certificate of incumbency.

Apostille Wyspy MarshallaApostille Delaware USA

Powyżej po lewej: Apostille z Wysp Marshalla wystawione w Hong Kongu. Po prawej: Apostille z USA (stan Delaware)

Informacje prezentowane na niniejszej stronie oraz zdobyte za pośrednictwem niniejszej strony nie stanowią ani oferty w myśl przepisów KC ani też nie powinny być brane za doradztwo podatkowe/prawne. Skomplikowany system podatkowy sprawia, że każda sprawa powinna zostać zbadana indywidualnie przez doradcę podatkowego a informacje zaczerpnięte z internetu nie powinny być podstawą decyzji biznesowych. Ani nasza spółka ani współpracująca korporacja prawna nie świadczy usług w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej czy doradztwa podatkowego lub prawnego. Wszystkie kroki powinny być skonsultowane z własnym księgowym/prawnikiem.